top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Newsletter Przemysłów Kreatywnych

test

test

Projekt wspierający rozwój marki „Łódź Kreuje” w latach 2011 – 2015.

Cyklicznym wydawnictwem budowaliśmy zrozumienie i akceptację mieszkańców dla marki „Łódź Kreuje”. Powstało kilkadziesiąt numerów Newslettera, w których rozmawialiśmy z ludźmi kultury, sztuki, designu. Pokazywaliśmy, jak duży wpływ mają oni na rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

Wydawnictwo w formule online

bottom of page